*  Voor akkoord dient u de bevestigingsmail binnen 1 week na ontvangst te retourneren. *  Bij niet tijdig retourneren van de bevestigingsmail mogen wij opnieuw verhuren. *  De betaling van het totaal dient op de dag van het evenement bijgeschreven te zijn op de       rekening van Dolfijnepret. *  Niet in bezit zijn van overheidsvergunningen wordt niet als overmacht beschouwd     (geluidsoverlast e.d.). *  Reiskosten   €  0,60  per gereden kilometer. *  Bij afname van goederen zal een borg betaald dienen te worden. De Borg bedraagt 100,- . Bij     terugbezorgen zal de borg terugbetaald worden . *  De huurder is verplicht zich te legitimeren bij het afhalen van verhuur objecten. Dit kan middels      een wettig geldig paspoort/rijbewijs of identiteitskaart. *  Mochten betalingsafspraken niet worden nagekomen zoals in de bevestigingsmail  staat vermeld,     dan worden de werkzaamheden    niet uitgevoerd; wij behouden wel het recht om volledig te     factureren. *  In de bevestigingsmail staat vermeld hoe laat wij aanwezig zijn, als er dan niemand aanwezig is     van de zijde van contractant 2 kan    ons niet worden verweten later te starten. *  Dolfijnepret is verplicht de dienst compleet uit te voeren, tenzij anders is overeen gekomen. *  Bij extreme weersomstandigheden dient naar een passende oplossing gezocht te worden. *  Consumpties worden door opdrachtgever kosteloos beschikbaar gesteld aan onze medewerkers. *  Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel etc. *  Bij annulering blijft 50 % van de huursom verschuldigd, binnen 1 week voor datum 75 % van de     hoofdsom. *  Dolfijnepret behoud het recht indien er schade is aan materiaal vervangend materiaal te leveren     in overleg met contractant  2. *  Alle prijzen in onze folder zijn exclusief 21 % BTW. *  Deze algemene voorwaarden zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Alkmaar onder     K.v.K nummer 63373998.

Algemene Voorwaarden

*  Voor akkoord dient u de bevestigingsmail binnen 1 week na ontvangst te retourneren. *  Bij niet tijdig retourneren van de bevestigingsmail mogen wij opnieuw verhuren. *  De betaling van het totaal dient op de dag van het evenement bijgeschreven te zijn op de       rekening van Dolfijnepret. *  Niet in bezit zijn van overheidsvergunningen wordt niet als overmacht beschouwd     (geluidsoverlast e.d.). *  Reiskosten   €  0,60  per gereden kilometer. *  Bij afname van goederen zal een borg betaald dienen te worden. De Borg bedraagt 100,- . Bij     terugbezorgen zal de borg terugbetaald worden . *  De huurder is verplicht zich te legitimeren bij het afhalen van verhuur objecten. Dit kan middels      een wettig geldig paspoort/rijbewijs of identiteitskaart. *  Mochten betalingsafspraken niet worden nagekomen zoals in de bevestigingsmail  staat vermeld,     dan worden de werkzaamheden    niet uitgevoerd; wij behouden wel het recht om volledig te     factureren. *  In de bevestigingsmail staat vermeld hoe laat wij aanwezig zijn, als er dan niemand aanwezig is     van de zijde van contractant 2 kan    ons niet worden verweten later te starten. *  Dolfijnepret is verplicht de dienst compleet uit te voeren, tenzij anders is overeen gekomen. *  Bij extreme weersomstandigheden dient naar een passende oplossing gezocht te worden. *  Consumpties worden door opdrachtgever kosteloos beschikbaar gesteld aan onze medewerkers. *  Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel etc. *  Bij annulering blijft 50 % van de huursom verschuldigd, binnen 1 week voor datum 75 % van de     hoofdsom. *  Dolfijnepret behoud het recht indien er schade is aan materiaal vervangend materiaal te leveren     in overleg met contractant  2. *  Alle prijzen in onze folder zijn exclusief 21 % BTW. *  Deze algemene voorwaarden zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Alkmaar onder     K.v.K nummer 63373998.
                          Algemene voorwaarden